CON BẠN CÓ KHẢ NĂNG THÀNH ĐẠT?

Câu hỏi Hiếm hoặc ko đúng Đôi lúc hoặc gần đúng Thường xảy ra hoặc trọn vẹn đúng
Trẻ có dễ ợt nói về cảm xúc của mình không? Hiếm hoặc ko đúng Đôi khi hoặc sát đúng Thường xẩy ra hoặc trọn vẹn đúng
Trẻ tất cả biết các từ để mô tả cảm giác của mình? Hiếm hoặc ko đúng Đôi lúc hoặc sát đúng Thường xẩy ra hoặc hoàn toàn đúng
Trẻ có chức năng thông cảm với những người khác không? Hiếm hoặc ko đúng Đôi khi hoặc sát đúng Thường xảy ra hoặc hoàn toàn đúng
Trẻ bao gồm thái độ sáng sủa không? Hiếm hoặc ko đúng Đôi lúc hoặc gần đúng Thường xảy ra hoặc trọn vẹn đúng
Trẻ tất cả kiên nhẫn mong chờ một bạn nào này mà trẻ sẽ cần gặp không? Hiếm hoặc không đúng Đôi lúc hoặc ngay sát đúng Thường xẩy ra hoặc hoàn toàn đúng
Trẻ bao gồm mục tiêu cân xứng với lứa tuổi cùng một vài ba ý suy nghĩ để dành được những phương châm đó không? Hiếm hoặc ko đúng Đôi khi hoặc gần đúng Thường xẩy ra hoặc hoàn toàn đúng
Trẻ gồm biết xử lý khó khăn một cách chủ quyền không? Hiếm hoặc không đúng Đôi khi hoặc ngay gần đúng Thường xẩy ra hoặc trọn vẹn đúng
Trẻ có để ý nghe không? Hiếm hoặc ko đúng Đôi lúc hoặc ngay gần đúng Thường xẩy ra hoặc hoàn toàn đúng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *